Welkom op het Pharos Leerplatform

Vrouw in oranje gewaad

Ben je professional of vrijwilliger en werk je met mensen in een soms kwetsbare positie, zoals vluchtelingen, migranten, mensen met een lage SES en laaggeletterden? De e-learning modules op het Pharos leerplatform trainen je in opvang en begeleiding van deze groepen.
Het cursusaanbod zal de komende tijd worden uitgebreid, daarbij zal worden vermeld voor welke beroepsgroepen accreditatiepunten kan worden behaald. 
Andere modules kan je gebruiken als naslagwerk voor informatie en inspiratie. 

Beschikbare cursussen

  • Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond voor vrijwilligers
    Deze module is speciaal ontwikkeld voor mensen die als vrijwilliger werken met mensen (en gezinnen) met een vluchtelingenachtergrond. Bijvoorbeeld als begeleider bij de opvoeding, als ondersteuner van een moeder of gezin, als maatschappelijk begeleider of als (taal-)maatje.

  • Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
    In deze module leer je hoe je op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aangaat met mensen met een vluchtelingenachtergrond.
    Deze module duurt ongeveer 4 uur als je alle onderdelen volgt. Je kunt er ook voor kiezen de voor jou relevante onderdelen te volgen. Binnen de module wordt ook verwezen naar bijvoorbeeld relevante websites en factsheets.


Meld je eenmalig aan voor ons Leerplatform. Heb je nog geen inloggegevens maak en activeer dan eerst een account.

Problemen met aanmelden of een vraag? Stuur een e-mail naar info@pharos.nl
Veel plezier en succes! 


Pharos

Deze e-learning is ontwikkeld door Pharos en GGD GHOR Nederland, in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders (inmiddels afgesloten) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Privacybeleid van Pharos